Gå till innehållet

nyord

Språkrelaterat nyckelord

Språket – ett magiskt paket i ständig förändring

Aktuell litteratur

Mia Falk

Språkhandboken Viktig svenska ger dubbel behållning genom att både ge svar på språkfrågor och fungera som förebild för hur man kan förhålla sig till variation och förändring i språket. 

Ordets väg in i Kielitoimiston sanakirja

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Mokkapala (mockaruta) kanske inte känns som ett nytt ord, men det men det var ändå först vid senaste uppdateringen i november 2022 som ordet kom med i Kielitoimiston sanakirja. Orden går långa och ibland krokiga vägar för att till slut hamna i ordboken.

Nya ord i coronans spår

Artiklar

Anna Maria Gustafsson

Coronapandemin har gett upphov till såväl sakliga som skämtsamma nyord och via medierna har många termer blivit vanliga i allmänspråket.

Hur uttalas yoghurt?

Artiklar

Pia Westerberg

Vi gör några nedslag i Språkbruks språkfrågor under 40 år.

Nyord i Norden 2017

Artiklar

Bianca Holmberg

De globala fenomenen #metoo och fejkade nyheter präglade hela Norden 2017. Samtidigt visar ord som lillavelger (Norge), josse (Finland), kompetensutvisning (Sverige) och kvotekonge (Danmark) vad som har varit aktuellt i respektive land under året.