Gå till innehållet

grammatik

Språkrelaterat nyckelord

Tjugotjugo- är här för att stanna

Artiklar

Bianca Ortiz Holmberg, Lisa Södergård

Vår lilla studie visar att det är en växande trend att utelämna hundra i årtal och att finlandssvenskar gör detta oftare än sverigesvenskar.

Språket ställer Stubb före Haavisto i rubrikerna

Artiklar

Monica Äikäs

Var det favorisering att Stubb ofta nämndes före Haavisto i medierubriker under presidentvalskampanjen? Inte nödvändigtvis – fenomenet kan ha en språklig förklaring.

alexander stubb och pekka haavisto

Inte fel på världen när våra grammatiska mönster verkar otillräckliga

Krönikan

Janina Andersson

Det fanns en tid när Janina Andersson skulle bli fysiker. I stället blev hon språkvetare och redaktör på Ordbok över Finlands svenska folkmål – ett jobb där hon utmanas av samma spänning som i naturvetenskapen mellan verkligheten och de mönster vi försöker hitta i den.

Kvinna betraktar ett grönt äpple på en mur utomhus.

Fritt fram för förmogligen?

Artiklar

Martin Persson

Språkvetenskaplig spekulation blandat med googlande kan ge upphov till tänkbara förklaringar på fenomen som bortfall av r och dubbelböjning som i glidflyga – gledflög. Vi serveras också en profetia om ett möjligt nytt uttal av ordet tydligen.

Vad är bra svenska? En inblick i språkvårdens historia

Artiklar

Maria Bylin

Innan språkvården ger en rekommendation görs noggranna avvägningar. Maria Bylin presenterar åtta perspektiv som språkvården tar hänsyn till i sina rekommendationer.

is på hav

Konsten att hantera det sammansatta

Artiklar

Lisa Loenheim

Särskrivning hör till de språkriktighetsfrågor som väcker mest känslor hos språkbrukarna, men hur stor är risken för missförstånd egentligen? Och hur avgör vi ett sammansatt ords betydelse?

Glidande betydelser – om de relativa adverben när, då och där

Artiklar

Monica Äikäs

När, då och där kan ha olika betydelser beroende på sammanhang. Monica Äikäs presenterar både nutida och historiska exempel på hur dessa relativa adverb kan användas.

Språket – ett magiskt paket i ständig förändring

Aktuell litteratur

Mia Falk

Språkhandboken Viktig svenska ger dubbel behållning genom att både ge svar på språkfrågor och fungera som förebild för hur man kan förhålla sig till variation och förändring i språket. 

Komplexa konstruktioner men välvilliga instruktioner?

Artiklar

Jan Lindström

Ett forskningsprojekt visar att en komplicerad meningsbyggnad i talspråk kan signalera artighet och deltagarroller.

Om en svunnen tid när måndagen kunde vara fri och blå

Artiklar

Erkki Lyytikäinen

Erkki Lyytikäinen skriver om ett försvunnet idiom och försvunna pluralformer.