Gå till innehållet

grammatik

Spökljud – uttal och stavning i den språkhistoriska snårskogen

Artiklar

Martin Persson

Många språk innehåller bokstäver som inte uttalas, bokstäver som uttalas fastän de inte finns och bokstäver som uttalas bara ibland. Förklaringen till det här kan man hitta i språkhistorien.

Grammatiken – kärlekens pris

Krönikan

Tua Forsström

När jag var en liten flicka drabbades jag av kärlek till den svenska grammatiken. Grammatiken …

tua-forsstrom

Grammatiska metaforer

Artiklar

Monica Äikäs

Ideationella grammatiska metaforer gör en text mer abstrakt, men bidrar också till ökad koncentration och exakthet.

Satsadverbialet heller och språkkänslan

Artiklar

Monica Äikäs

För en tid sedan fick jag frågan: Finns det några regler för när man ska använda inte heller respektive heller inte? Frågan gav mig inspiration att forska lite kring satsadverbialet heller.

Liten risk: om betydelsenyanser i språket

Artiklar

Monica Äikäs

Språkets medel för att uttrycka betydelsenyanser är outtömliga. Jag har tidigare skrivit om hur frasen …

Om betydelse hos metaforer

Artiklar

Monica Äikäs

Eftersom metaforer inte är genomskinliga, används de ibland på ett annat sätt än det gängse. De kan till exempel blandas ihop eller användas så att betydelsen blir oklar.

Violett, lila, gredelint och purpur

Artiklar

Monica Äikäs

Färgord kan vara kluriga. I en Facebookdiskussion tog någon upp orden violett, lila, gredelint och purpur. Är de helt synonyma och utbytbara eller är det fråga om olika färgnyanser?

Metaforer och metaforkrockar

Artiklar

Monica Äikäs

En stor del av de uttryck vi dagligen använder är metaforer. Ofta följer metaforerna ett slags logik, men det händer också att de krockar och ger upphov till metaforisk inkonsekvens.

Hast du mir gesehen

Artiklar

Anders Ahlqvist

Den här artikeln reder ut när uttrycket hast du mir gesehen började användas och varför objektet mir (sv. ”åt mig”) står i dativ.

Ett triumfkort på hand – om språkliga feltolkningar

Artiklar

Monica Äikäs

Vårt språk innehåller feltolkade ord och uttryck av olika slag. En del av dem används i vida kretsar medan andra är individuella feltolkningar.