Språkrådets Svenska skrivregler är ett klassiskt hjälpmedel för alla som skriver på svenska i olika sammanhang. I publikationen finns rekommendationer och råd för allt från kommatering till citatteknik.

Nu arbetar Språkrådet med en ny publikation som fått namnet Skrivregler för alla. Målet är en lättläst, kort handbok på cirka 40 sidor med det viktigaste man behöver veta om skrivregler.

– Den här publikationen åsidosätter inte de senaste skrivreglerna utan ska vara ska vara en kortform av Svenska skrivregler med hänvisningar dit, säger Språkrådets Ola Karlsson som är huvudredaktör för boken.

Däremot blir det enligt honom ett försök att förenkla reglerna – mot bakgrund av att skrivregler genom århundradena har upplevts som något väldigt svårt och tekniskt.

En uttalad målgrupp är högstadiet och gymnasiet, även om säkert fler kan ha nytta och glädje av publikationen.

– Vi gjorde en inventering av olika skrivstöd för skolan och såg då att detta med skrivregler i stort sett saknades. Det har vi sedan fått bekräftat i intervju- och enkätundersökningar med lärare, säger Karlsson.

Enligt tidtabellen ska Skrivregler för alla utkomma årsskiftet 2022/2023. Det blir en elektronisk resurs, och troligen också en liten tryckt upplaga för lärare. I planerna finns även tilläggsmaterial som kompletterar utgåvan i form av filmer och interaktiva övningar.

**

Fotnot: Språkrådet är avdelningen för språkvård inom Institutet för språk och folkminnen i Sverige.

− Genom århundradena har skrivregler upplevts som något svårt och tekniskt, konstaterar Ola Karlsson, språkvårdare i svenska på Språkrådet. Skrivregler för alla är ett försök att förenkla och komprimera de viktigaste råden.
− Genom århundradena har skrivregler upplevts som något svårt och tekniskt, konstaterar Ola Karlsson, språkvårdare i svenska på Språkrådet. Skrivregler för alla är ett försök att förenkla och komprimera de viktigaste råden.