Gå till innehållet

språkvård

Svenskt lagspråk i Finland i ny upplaga

Artiklar

Kitty Fogelholm

Den nya upplagan av Svenskt lagspråk i Finland är oumbärlig för dem som arbetar med författnings- och myndighetstext, eftersom den ersätter alla tidigare upplagor.

Symbolisk bild av en människa som står i en lagbok.

Vad är bra svenska? En inblick i språkvårdens historia

Artiklar

Maria Bylin

Innan språkvården ger en rekommendation görs noggranna avvägningar. Maria Bylin presenterar åtta perspektiv som språkvården tar hänsyn till i sina rekommendationer.

is på hav