Gå till innehållet

intervju

”Vi vill ge läsaren redskap för att bygga upp sin egen språkliga identitet”

Fem frågor

Bianca Ortiz Holmberg

Språkbruks finska systertidskrift Kielikello har fått ett nytt utseende och ändrar samtidigt utgivningstakt. Chefredaktör Sari Maamies och redaktionssekreterare Henna Leskelä berättar vad läsaren kan förvänta sig av nya Kielikello.

Tarja Halonen: Språket räcker inte till om inte hjärtat är med

Intervjuer & reportage

Leena Nissilä

President Tarja Halonen har arbetat särskilt för minoritetsspråkens ställning och önskar att vi skulle uppskatta mångfalden i den språkliga trädgården.

Ett tråkigt namn är det bästa namnet

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Ett bra offentligt namn är motsatsen till klatschigt och uppseendeväckande. Namnvårdarna vid Institutet för de inhemska språken slår ett slag för tråkiga namn.

Unga karelare tar tillbaka sitt glömda språk

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Finskans närmaste släktspråk karelskan har drabbats av en landsgräns som flyttat sig, evakuering och tryck …

Ny bibelöversättning ska vara både kulturtrogen och inkluderande

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Tänk dig ett översättningsprojekt där översättarna ska överföra språket i tusentals år gamla texter till modern svenska, där boken som översätts är helig för många människor och där ett litet a kan väcka stora känslor. Det är bibelöversättarnas verklighet.

bibeln_foto-pixabay

”För den som älskar dialekter finns knappast en mer spännande praktikplats”

Fem frågor

Bianca Ortiz Holmberg

Janina Andersson och Tiina Kaustinen som båda studerar nordiska språk har varit stipendiater på Ordbok över Finlands svenska folkmål under våren. Andersson har bland annat lärt sig varifrån barndomsordet russnankläder kommer och fonetikern Kaustinen har särskilt intresserat sig för hur dialektord uttalas i olika dialekter. Stipendierna kommer från Svenska Kulturfonden och har beviljats för lokalhistorisk praktik. 

tiina kaustinen och janina andersson_foto bianca ortiz holmberg

Medvetenheten om språket kunde bli bättre inom EU

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Efter 25 år som finsk EU-språkvårdare har Aino Piehl en önskan: att finländska medlemmar av EU:s arbetsgrupper oftare skulle läsa texter på finska och använda finska på möten.

Språkbärarna i fokus när finskan i Sverige ska revitaliseras

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Språkfrämjarna Tuuli Uljas och Kirsi Kohtala-Ghane har en grannlaga uppgift: att revitalisera det finska språket i Sverige, med alla som själva identifierar sig som sverigefinnar som målgrupp.

Fem frågor: Mika Saijets drömmer om en heltäckande samisk språkvård

Fem frågor

May Wikström

I dag firar vi samernas nationaldag. Språkbruk har ställt fem frågor till Mika Saijets, direktör för Sami Giellagáldu, samernas gemensamma nordiska expertorgan för de samiska språken.

Föreningen för nordisk filologi jubilerar och planerar inför sina kommande 90 år

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Ordförande Sarah Wikner och sekreteraren Sara Rönnqvist hoppas att Föreningen för nordisk filologi kan vara en plats där både studenter och etablerade forskare kan trivas och lära sig av varandra.

sara-ronnqvist-och-sarah-wikner-foto-eveliina-tolvanen