Henna Leskelä och Sari Maamies. Foto: May Wikström

Hur skulle ni beskriva Kielikello?

Kielikello är en publikation om språk, särskilt finska, och unik på så sätt att det inte finns andra likadana tidskrifter i Finland. Den är populärvetenskaplig och vi vill att alla språkintresserade ska kunna läsa den, oavsett utbildningsbakgrund. Vi har en bred målgrupp där många olika bakgrunder och yrken finns representerade. De flesta läsare är i arbetslivet.

Ämnena vi skriver om varierar och kan handla om olika språkformer, som till exempel klarspråk, allmänspråk och talspråk, namnvård och ordförrådets utveckling och också språkets ställning och betydelse i samhället.

En del artiklar är långa och andra korta, med fokus på en viss detalj. Under de senaste åren har vi också bjudit in forskare att skriva populärt om sin forskning.

Vad betyder Kielikellos förnyelse för läsaren?

Den största förändringen för läsaren är att artiklarna utkommer en eller två åt gången och inte nummervis som tidigare. Sökningen har också ändrats lite: det är möjligt att söka enligt ämneskategori i hela Kielikellos stora arkiv. Utseendemässigt har tidskriften blivit fräschare och bilderna fått större betydelse än tidigare.

På en allmän nivå betyder förnyelsen också att läsarna kan lita på att Kielikello fortsätter vara aktuell och att Institutet för de inhemska språken vill fortsätta ge ut den anrika tidskriften.

Vilken sorts innehåll kommer Kielikello att satsa på i fortsättningen?

Vi ser inget behov av att ändra vår tidigare linje, utan kommer att fortsätta publicera olika typer av artiklar utan att glömma humorn. Tidigare var Kielikello mer en källa till råd om språkanvändning, men numera skriver vi mer allmänt om språkliga fenomen och bakgrund till olika språkliga normer. De konkreta råden finns i dagens läge i Kielitoimiston ohjepankki.

Vad ser ni för likheter och skillnader mellan Språkbruk och Kielikello?

Tidskrifterna har olika artikelprofiler. Språkbruk innehåller mer intervjuer och artiklar där personerna själva syns. En annan skillnad är att Kielikello handlar om ett språk som i praktiken är i majoritetsställning och som normeras här hos oss, medan svenskans normer kommer från Sverige. Vi är glada över samarbetet mellan tidskrifterna som har utvidgats under de senaste åren, med artiklar som publicerats i båda tidskrifterna!

Vilken ser ni som Kielikellos viktigaste uppgift?

Vi sprider språkets glada budskap! Vi vill skriva om finskan och dess användning för alla intresserade, gratis och språkligt så tillgängligt som möjligt. Vi hoppas att också sådana som kanske ännu inte är så intresserade av språk tack vare Kielikello kan inse hur intressant språk är. Genom att skriva om språk ur olika synvinklar vill vi ge läsaren redskap för att bygga upp sin egen språkliga identitet. Ett mål är också att bidra till att stärka finskan i samhället.

Vi vill också öka och bredda förståelsen av språk, normering och språkanvändning. Vi vill visa att variation och mångfald är naturligt, utvidga läsarnas syn på och tankar om språket. Och alldeles tydligt finns det en efterfrågan, för Kielikello har funnits sedan 1968 och fortfarande får vi respons på hur fantastisk folk tycker att tidskriften är!

Kielikello(siirryt toiseen palveluun)

Beställ gärna Kielikellos nyhetsbrev (på finska): Kielikellon uutiskirje(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kielitoimiston ohjepankki (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)