Gå till innehållet

från Skribent

Bianca Ortiz Holmberg

Chefredaktör för Språkbruk

Tjugotjugo- är här för att stanna

Artiklar

Bianca Ortiz Holmberg, Lisa Södergård

Vår lilla studie visar att det är en växande trend att utelämna hundra i årtal och att finlandssvenskar gör detta oftare än sverigesvenskar.

”Dom” är inte det stora problemet

Opinion

Bianca Ortiz Holmberg

Intervjuer med modersmålslärare visar att det bästa krutet inte behöver spillas på frågan om hur de, dem och dom ska hanteras i skrift. De akuta utmaningarna är helt andra.

Dekorativ bild

Utmaningarna för modersmålslärarna handlar inte om de, dem och dom

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Det finns finlandssvenska elever och studerande som inte kan hantera de och dem i skrift, men den här frågan är en mindre detalj bland betydligt större språkliga utmaningar, visar intervjuer med nio modersmålslärare.

”Vi vill ge läsaren redskap för att bygga upp sin egen språkliga identitet”

Fem frågor

Bianca Ortiz Holmberg

Språkbruks finska systertidskrift Kielikello har fått ett nytt utseende och ändrar samtidigt utgivningstakt. Chefredaktör Sari Maamies och redaktionssekreterare Henna Leskelä berättar vad läsaren kan förvänta sig av nya Kielikello.

Ett tråkigt namn är det bästa namnet

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Ett bra offentligt namn är motsatsen till klatschigt och uppseendeväckande. Namnvårdarna vid Institutet för de inhemska språken slår ett slag för tråkiga namn.

Unga karelare tar tillbaka sitt glömda språk

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Finskans närmaste släktspråk karelskan har drabbats av en landsgräns som flyttat sig, evakuering och tryck …

Översättarna är en resurs som ska utnyttjas – i tid

Ledare

Bianca Ortiz Holmberg

Översättarna kan ha en nyckelroll i arbetet för ett klart myndighetsspråk – men får de chansen när de som bäst behövs?

Dekorativ bild

Ny bibelöversättning ska vara både kulturtrogen och inkluderande

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Tänk dig ett översättningsprojekt där översättarna ska överföra språket i tusentals år gamla texter till modern svenska, där boken som översätts är helig för många människor och där ett litet a kan väcka stora känslor. Det är bibelöversättarnas verklighet.

bibeln_foto-pixabay

ISO-standarden för klarspråk ger både konkreta riktlinjer och status

Artiklar

Bianca Ortiz Holmberg

”Kanske den största milstolpen någonsin för klarspråksarbetet” kallar Torunn Reksten, vicepresident för klarspråksorganisationen Plain, den nya ISO-standarden för klarspråk.

”För den som älskar dialekter finns knappast en mer spännande praktikplats”

Fem frågor

Bianca Ortiz Holmberg

Janina Andersson och Tiina Kaustinen som båda studerar nordiska språk har varit stipendiater på Ordbok över Finlands svenska folkmål under våren. Andersson har bland annat lärt sig varifrån barndomsordet russnankläder kommer och fonetikern Kaustinen har särskilt intresserat sig för hur dialektord uttalas i olika dialekter. Stipendierna kommer från Svenska Kulturfonden och har beviljats för lokalhistorisk praktik. 

tiina kaustinen och janina andersson_foto bianca ortiz holmberg