Gå till innehållet

grammatik

Lättsamma tips för lata skribenter

Aktuell litteratur

Bianca Ortiz Holmberg

Vetenskapligt skrivande för lata – 99 snabba skrivtips håller vad den lovar. Det tar inte många minuter att läsa skrivtipsen men ibland måste man ha tålamod för att hitta fram till rätt rubrik.

Räckvidd – att tolka ord i förhållande till varandra

Artiklar

Monica Äikäs

Monica Äikäs skriver om hur tolkningen av en sats kan variera beroende på den inbördes relationen mellan ord och uttryck i satsen.

In memoriam – Christer Laurén 1942–2022

Artiklar

Marianne Nordman

”När jag ser tillbaka på min forskarbana kommer jag att tänka på en mer eller …

christer-lauren

Grammatiskt genus – slumpmässigt, undanglidande men ofrånkomligt självklart

Artiklar

Martin Persson

Vad är det som styr vilket genus ett ord tillhör? Tja, det lär vi aldrig riktigt få grepp om, konstaterar Martin Persson i sin artikel om grammatiskt genus.

Konstruktioner med prepositionen av

Artiklar

Monica Äikäs

Kan engelskans of-genitiv ha satt spår i svenskt språkbruk? Monica Äikäs diskuterar svenska av-konstruktioner som i hennes tycke låter oidiomatiska.

rad med hus

När eller då?

Artiklar

Monica Äikäs

Säger du Det regnade när vi gick hem eller Det regnade då vi gick hem? Bägge alternativen är möjliga, men frågan är vad som styr valet mellan när och då.

Dock vinner ny mark

Artiklar

Monica Äikäs

Tidigare har dock ansetts vara skriftspråkligt och ålderdomligt, men nu verkar det vara på väg in i talspråket.

Grammatiska metaforer och textbindning

Artiklar

Monica Äikäs

Grammatiska metaforer kan användas för att binda ihop en text.

kvinna i laboratorium

Sin eller hans/hennes?

Artiklar

Monica Äikäs

Att välja mellan pronomenen sin, sitt, sina och hans, hennes, deras kan vara svårt ibland. Det finns vissa regler att följa, men de kan inte alltid tillämpas på ett entydigt sätt.

Finsk påverkan i det att-konstruktioner?

Artiklar

Monica Äikäs

Konstruktionen det att används mer av finlandssvenskar och finskspråkiga än av sverigesvenskar, enligt Språkbruks enkät.