Gå till innehållet

idiom

Språket – ett magiskt paket i ständig förändring

Aktuell litteratur

Mia Falk

Språkhandboken Viktig svenska ger dubbel behållning genom att både ge svar på språkfrågor och fungera som förebild för hur man kan förhålla sig till variation och förändring i språket. 

Ett triumfkort på hand – om språkliga feltolkningar

Artiklar

Monica Äikäs

Vårt språk innehåller feltolkade ord och uttryck av olika slag. En del av dem används i vida kretsar medan andra är individuella feltolkningar.