Gå till innehållet

metaforer

Språket – ett magiskt paket i ständig förändring

Aktuell litteratur

Mia Falk

Språkhandboken Viktig svenska ger dubbel behållning genom att både ge svar på språkfrågor och fungera som förebild för hur man kan förhålla sig till variation och förändring i språket. 

Om man översätter en bok, kommer den inte att lämna en

Artiklar

Robin Valtiala

En översättare måste ta ställning till hur modern eller ålderdomlig språkdräkten i översättningen ska vara, fundera på översättningen av ogooglebara uttryck och hela tiden vara beredd på att göra bort sig.

Grammatiska metaforer och textbindning

Artiklar

Monica Äikäs

Grammatiska metaforer kan användas för att binda ihop en text.

kvinna i laboratorium

Döda eller sovande metaforer?

Artiklar

Monica Äikäs

Metaforer har traditionellt delats in i levande och döda, men enligt nyare forskning kan en del döda metaforer väckas till liv, och då är det bättre att tala om levande och sovande metaforer.

Romantisk kärlek: döda tåg, byggnader och ägodelar

Artiklar

Per Boström

  ”Alltså det här är ju dött tåg liksom. Det leder ingenstans. Avsluta här nu, …

Ett triumfkort på hand – om språkliga feltolkningar

Artiklar

Monica Äikäs

Vårt språk innehåller feltolkade ord och uttryck av olika slag. En del av dem används i vida kretsar medan andra är individuella feltolkningar.