Gå till innehållet

4/2005

Inskolning

Artiklar

Fråga: Hur ska vi bäst översätta ordet pereh­dyttämiskoulutus ? Svar: Ett lämpligt ord för perehdyttämiskoulutus …

Kreativt och välanpassat språkbruk i nya medier

Artiklar

Ylva Hård af Segerstad

E-post, chatt och textmeddelanden utarmar språket menar vissa. Ylva Hård af Segerstad menar att det är precis tvärtom. Att till exempel skriva textmeddelanden på ett begränsat utrymme gör oss kreativa. Vi anpassar oss efter respektive medium enligt de förutsättningar som ges.

Så vi behöver inte förstå varandra då?

Artiklar

Kim Peter Johansson, Mikael Reuter

Ett bidrag till insikten om behovet av språkvård

Idiom och ordspråk med djur

Aktuell litteratur

Urban Östberg

Spela apa, ha en räv bakom örat och vara som hund och katt är alla …

Byafester och höstmarknader

Artiklar

Fråga: Vad heter perinnetapahtuma på svenska? På finska omfattar ordet allt från byafester och lokala …

Från korrektur till språkansvar

Aktuell litteratur

Maria Lindh-Garreau

Det finns ett litet rum, knappt större än ett skåp, på Åbo Underrättelser. Det är …

American Express-kort

Artiklar

Fråga: Jag har sett varianterna ”American Express kort” utan bindestreck, ”American Express-kort” med bindestreck och …

”Ingen pratar svenska här” – om svenskan på språköarna

Artiklar

Sofie Henricson

I några av Finlands helfinska städer bor små grupper av finlandssvenskar. På dessa språköar finns det även svenska skolor. Hur svenska är finlandssvenskarna på dessa orter? Hur syns den språkliga bakgrunden och miljön i det faktiska språkbruket? Sofie Henricson diskuterar här svenskan på språköarna. I artikeln behandlar hon svenska språket på språkön Kotka genom att diskutera några frågeställningar ur sin avhandling pro gradu ”Ingen pratar svenska här” En undersökning om språkbakgrund och språkanvändning bland svenska ungdomar i Kotka. I sin påbörjade doktorsavhandling kommer Sofie Henricson att fortsätta studiet av svenskan på språköarna.

Spara det finlandssvenska talet

Artiklar

Pia Westerberg

Svenska litteratursällskapet i Finland har sedan 1800-talet genom både uppteckningar och bandinspelningar samlat in rikligt med språkligt material från hela Svenskfinland. Projektet Spara det finlandssvenska talet är ändå det största enskilda projektet i sitt slag.

Ny grekisk ordbok

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Norstedts ordboksserie har nu kompletterats med en nygrekisk-svensk-nygrekisk ordbok. Ordboken är efterlängtad, eftersom det är …