Gå till innehållet

2005

Effektivaste eller mest effektiva?

Artiklar

Fråga: Kan man säga effektivaste? Heter det inte den mest effektiva? Svar: Adjektiv kan kompareras …

Mandarinkinesiska, ordförråd och funktionsdomäner

Artiklar

Pia Westerberg

En språkvårdsdag om mångspråkighet

Så vi behöver inte förstå varandra då?

Artiklar

Kim Peter Johansson, Mikael Reuter

Ett bidrag till insikten om behovet av språkvård

Språk, litteratur och medicin

Artiklar

Camilla Lindholm

Vad kan studier i litteratur ge studerande i medicin? Och varför genomgår medicine studerandena kurser i kommunikationsundervisning? Fil. dr Camilla Lindholm, som forskat i läkar–patientsamtal, berättar hur och varför.

Spa

Artiklar

Fråga: Kan det märkliga ordet spa alls böjas? Hur heter det t.ex. i pluralis? Svar: …

Presentation av Språkriktighetsboken

Artiklar

Jan Svanlund

Jan Svanlund, redaktör för Språkriktighetsboken, redogör för upplägg och innehåll i den nya efterlängtade handboken, och berättar också vem som kan ha mest nytta av den.

Fras- och idiomlistor på tjeckiska och polska

Artiklar

Malin Borgström

Phraseologica bohemica & polonica är en cd-rom med fras- och idiomlistor på tjeckiska och polska. …

Idiom och ordspråk med djur

Aktuell litteratur

Urban Östberg

Spela apa, ha en räv bakom örat och vara som hund och katt är alla …

Ny bok om fonetikens grunder

Aktuell litteratur

Mikael Reuter

”Ingen av de fonologiska modeller som vi betraktat ger en komplett eller invändningsfri beskrivning av …

Finsk-svensk-finsk vinordlista

Artiklar

Svenska språkbyråns sommarpraktikant Malin Borgström har uppdaterat och bearbetat en finsk-svensk-finsk vinordlista som ursprungligen ingick i Sverigefinska språknämndens tidskrift Kieliviesti 2/2003. Vinexperten Georg H. Borgström har granskat faktainnehållet. De ord som försetts med en asterisk (*) förklaras på sidan 25.