Fråga: Kära språkrådgivare! Vårt problem är: ”Landstigning förbjuden” eller ”Landstigning förbjudet”. Vi har ju vår egen uppfattning om saken, men den kan ju vara fel …

Svar: Huvudregeln är att adjektiv som är predikativ i en fras böjs i genus och numerus enligt korrelatet: cykeln är röd – äpplet är rött; cyklarna, äpplena är röda. Men i vissa fall uppstår en konflikt mellan grammatisk och semantisk kongruens. Ett av dessa fall är då vi har en nominalfras (dvs. ett substantiv) som betecknar eller innebär en handling, en händelse, ett tillstånd, en egenskap eller liknande: ”Men märk väl att ingen sa att rökning var skadligt för hälsan.”. Här vacklar språkbruket, och såväl grammatisk som semantisk kongruens är acceptabel. Frasen ”rökning var skadligt” är i dag lika korrekt som frasen ”rökning var skadlig”. Detsamma gäller ”Landstigning förbjuden” och ”Landstigning förbjudet”.