Fråga: Är det rätt att använda kvalitativ i betydelsen ’förstklassig, av högsta kvalitet’?

Svar: Frågan besvaras av Svenska språknämnden i nämndens Frågelåda på webben: ”Adjektivet kvalitativ betyder ’som har att göra med kvalitet’, ’som avser kvalitet(en)’, t.ex. kvalitativa förbättringar, ’förbättringar i fråga om kvaliteten’. Ofta står kvalitativ i motsatsställning till kvantitativ med betydelsen ’som avser mängd(en), kvantitet(en)’. En forskningsstudie eller en undersökning kan alltså i princip vara kvalitativ utan att för den skull vara särskilt bra, d.v.s. av särskilt god kvalitet.

I bruket är det dock mycket vanligt att kvalitativ får betyda ’som har hög kvalitet’ (i exempel som kvalitativa tv-program). Vårt råd är att av tydlighetsskäl alltid förse kvalitativ med en värderande bestämning, t.ex. högkvalitativa/lågkvalitativa tv-program.”