Fråga: I bland annat tandläkarkretsar i Sverige lär de ska tala om kursgivare då de avser en person som håller en kurs, alltså själva läraren eller utbildaren. Min första tanke när jag hörde ordet i fråga var att det betydde arrangören, inte kurshållaren och många träffar gav också det resultatet. Men det fanns också hur många som helst som alldeles uppenbart betydde själva föredragshållaren. Min fråga lyder alltså, kan man även här i Finland använda kursgivare för den person som står och talar i egenskap av utbildare på en kurs? Och hur skulle ni definiera ordet kursgivare?

Svar: Ordet kursgivare är helt nytt för oss här på Språkbyrån. Ordet finns inte heller i någon av de nyare ordböckerna (t.ex. Bonniers svenska ordbok). Men vår uppfattning är att din iakttagelse är helt riktig, ordet verkar kunna stå för både ’arran­gör’ och för ’föredragshållare’. Vi ser ingen orsak till att man inte skulle kunna använda ordet kurs­givare också här i Finland när man avser en föredragshållare eller föreläsare på en kurs, inte bara arrangören.