Gå till innehållet

4/2005

Spara det finlandssvenska talet

Artiklar

Pia Westerberg

Svenska litteratursällskapet i Finland har sedan 1800-talet genom både uppteckningar och bandinspelningar samlat in rikligt med språkligt material från hela Svenskfinland. Projektet Spara det finlandssvenska talet är ändå det största enskilda projektet i sitt slag.

Ny grekisk ordbok

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Norstedts ordboksserie har nu kompletterats med en nygrekisk-svensk-nygrekisk ordbok. Ordboken är efterlängtad, eftersom det är …

Från översättningsminne till översättningsintelligens

Artiklar

Mickel Grönroos

Datorn kommer att revolutionera översättningsarbetet. Detta har man påstått i över 60 år. Men fortfarande lämpar sig automatisk maskinöversättning endast för texter ur väl avgränsade domäner och ett översättningsminne är bara till nytta om texten som ska översättas motsvarar tidigare översatt text. Är datorn inte översättarens bäste vän trots allt? Artikeln bygger på ett anförande om datorstödd över­sättning som Mickel Grönroos höll på det svensk-finska översättarseminariet i Vasa i september 2005.

Ytterligare en finlandism?

Artiklar

Kjell Weimer

Har Kjell Weimer upptäckt en ny finlandism? Här redogör han för sina iakttagelser beträffande användningen av ordet ytterligare i finlandssvenskan. Artikeln bygger på det föredrag Kjell Weimer höll på konferensen Svenskan i Finland i Jyväskylä i våras.

Handling eller dokument?

Artiklar

Fråga: Vad är det för skillnad mellan handling och dokument? Svar: Det förefaller som om …

Rumskompis

Artiklar

Fråga: Jag undervisar för närvarande i svenska för finskspråkiga och en intressant fråga dök upp …

Arbetsmarknadsord

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

En ny arbetsmarknadsordlista har kommit ut. Ordlistan, som utarbetats i samarbete mellan Finans­ministeriet och Statsrådets …

Bankoktroj

Artiklar

Fråga: Vad betyder bankoktroj och varifrån kommer det märkliga ordet? Svar: En bankoktroj eller en …

Visst är hon längre än mig

Aktuell litteratur

Lars Hedman

Vi språkbrukare, inte minst vi journalister, lyfter ofta pekfingret för att markera ”så heter det …

Namnsdagsalmanacka

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Vår universitetsalmanacka är unik i världen med sina fyra namnlängder (dvs. de finska, svenska, samiska …