Fråga: Jag har sett varianterna ”American Express kort” utan bindestreck, ”American Express-kort” med bindestreck och ”American Express -kort” med bindestreck och mellanrum före bindestrecket. Vilket alternativ är bäst?

Svar: Här är det fråga om en sammansättning med ett flerordigt uttryck (American Express) som förled och ordet kort som efterled. Huvudregeln är att flerordssammansättningar ska skrivas ihop (svartvinbärssaft, rundabords­konferens). I vårt exempel är detta inte är möjligt, och i sådana fall ska det vara bindestreck mellan förled och efterled, alltså mellan American Express och kort (Svenska skrivregler, punkt 275). Till skillnad från finskan har svenskan inget mellanrum före bindestrecket. Det rätta alternativet är alltså American Express-kort.