Norstedts ordboksserie har nu kompletterats med en nygrekisk-svensk-nygrekisk ordbok. Ordboken är efterlängtad, eftersom det är rätt länge sedan det gavs ut en grekisk ordbok senast. Både skrivsätt och ordförråd har ändrats en del sedan dess. För den som läser grekiska, såväl vid kvällskurser som vid universitet, är detta en välkommen nykomling. En kortfattad grekisk grammatik på svenska, och en svensk grammatik på grekiska inleder ordboken.


Norstedts grekiska ordbok. Projektledare: Inger Hesslin Rider, redaktör: Christos Pappas. Norstedts Akademiska Förlag. 245 sidor. ISBN 91-7227-422-0.