Gå till innehållet

3/2000

Mer värde i mervärdesmat

Artiklar

Helena Palm

Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) föreslår mervärdesmat som svensk term för engelskans functional food. Men vad är mervärdesmat egentligen och varför stannade TNC för den termen? Terminolog Helena Palm redogör för resonemangen som ledde fram till rekommendationen. Artikeln har publicerats i Terminfo 2/2000 och omarbetats för Språkbruk.

Besök i Babbels torn – översättningen inom EU

Artiklar

Susanna Karjalainen

Inom Europeiska unionen översätts årligen cirka en miljon sidor text till och från de elva officiella språken. Susanna Karjalainen, översättare på Statsrådets translatorsbyrå, har besökt de svenska översättarkollegerna i Bryssel.

Njutbar lättbok i sällskap med språket

Aktuell litteratur

Allt som skrivs om språk måste inte vara nyttigt, och allt måste inte handla om …

Att orka jobba

Artiklar

Fråga: Hur ska jag översätta työssä jaksaminen som förekommer så flitigt i finskan nu för …

Svenskan och EU

Aktuell litteratur

Språkvårdssamfundet har gett ut den trettionde boken i sin skriftserie Språkvårdssamfundets skrifter. Boken, som har …

Finlandssvensk ordbok – förklarar, förmanar och förför

Artiklar

Sonja Vidjeskog

Finlandssvenskarna behöver allt stöd och all uppmuntran de kan få i sitt språkbruk. Därför är det en stor händelse för den finlandssvenska språkvården att Finlandssvensk ordbok äntligen har kommit ut, skriver Sonja Vidjeskog, lektor i svenska vid Åbo Akademi, i sin recension av ordboken.

Margareta Westman avliden

Artiklar

Mikael Reuter, Olle Josephson

Svenska språknämndens föreståndare, professor Margareta Westman, avled den 15 augusti i Stockholm efter en längre …

Dopning

Artiklar

Fråga: Tidningarna har börjat skriva dopning i stället för doping, vad beror det på? Svar: …