Gå till innehållet

2000

Språkvård för etermedierna i Norden

Artiklar

Mia Falk

De nordiska rundradiobolagen satsar medvetet på språkvård genom att anlita egna språkvårdare. Språkvårdarna vid de nordiska rundradiobolagen möts en gång vartannat år för att diskutera frågor av gemensamt intresse, och i år stod Helsingfors värd för mötet. I mötet deltog Stefan Lundin och Hans Waldenström från Sveriges Radio, Per Jernsletten från NRK Sámi Radio (Norges sameradio), Jon Peder Vestad som är ansvarig för nynorskan på NRK, Jógvan Jespersen från Färöarna och Mia Falk, språkvårdare för Rundradions svenska verksamhet i Finland. Språkvårdaren i bokmål från Norge och Islands språkvårdare kunde tyvärr inte delta i mötet.

Smarta kläder vet hur vi mår

Artiklar

Fråga: Finns det något svenskt ord för älyvaate? Svar: På svenska brukar man tala om …

Finlandssvensk ordbok – presentation och kommentarer

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Är nitapparat faktiskt en finlandism? Och hur är det med ordet krutuppfinnare? Får man lyfta katten på bordet? För alla som någon gång undrat över dessa eller andra frågor som gäller finlandismer har nu Finlandssvensk ordbok äntligen utkommit. Här beskriver språkvårdaren Charlotta af Hällström, en av redaktörerna, arbetet med boken.

Mer värde i mervärdesmat

Artiklar

Helena Palm

Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) föreslår mervärdesmat som svensk term för engelskans functional food. Men vad är mervärdesmat egentligen och varför stannade TNC för den termen? Terminolog Helena Palm redogör för resonemangen som ledde fram till rekommendationen. Artikeln har publicerats i Terminfo 2/2000 och omarbetats för Språkbruk.

Om etymologin för ordet ”karonka”

Artiklar

Bo Lönnqvist, Mikael Reuter

I Språkbruk nr 1/2000 besvaras en fråga om ur­sprunget för ordet karonka, i betydelsen doktorsmiddag, …

Besök i Babbels torn – översättningen inom EU

Artiklar

Susanna Karjalainen

Inom Europeiska unionen översätts årligen cirka en miljon sidor text till och från de elva officiella språken. Susanna Karjalainen, översättare på Statsrådets translatorsbyrå, har besökt de svenska översättarkollegerna i Bryssel.

Tvenne sonetter på Hugo Bergroth-dagen

Artiklar

Erik Andersson

Då Erik Andersson (e.v.a.), professor i svenska vid Åbo Aka-demi, satt på bussen mellan Åbo …

Njutbar lättbok i sällskap med språket

Aktuell litteratur

Allt som skrivs om språk måste inte vara nyttigt, och allt måste inte handla om …

Svenskan i EU – Rapport från språkvårdsdagen

Artiklar

Mia Falk

Hugo Bergroth-sällskapets årligen återkommande språkvårds­dag på Hanaholmen hade i år rubriken Vad betyder EU för svenskan? Temat hade lockat ett rekordhögt antal deltagare till den nyrenoverade konferenssalen på Hanaholmen.

Att orka jobba

Artiklar

Fråga: Hur ska jag översätta työssä jaksaminen som förekommer så flitigt i finskan nu för …