Då Erik Andersson (e.v.a.), professor i svenska vid Åbo Aka-demi, satt på bussen mellan Åbo och Hanaholmen den 18 maj skrev han två sonetter till det svenska språkets lov.

 

RIKTIG SVENSKA

heter Erik Wellanders klassiska språkvårdshandbok

 

Att språkets form bör vara kort och klar,

så lärde redan gamle, grå Wellander.

Han lästes mycket ingen höjde klander,

fast bokens sidor väldigt många var.

 

I dag finns luntan inte längre kvar

i pensum som vår egen tids tentander

kör in, blott språkets krokiga meander,

men dess invit till vård är uppenbar.

 

Naturligtvis får språket variera,

vårt kreativa bruk skall inte rättas,

men nonsens bör vi inte tolerera!

 

Vi kan ju lära oss att kommatera,

en språklig klumpighet kan översättas

till riktig svenska. Språket tål att tvättas.

 

SVENSKAN I EU

var temat för årets språkvårdsdag på Hanaholmen i Hugo Bergroth-sällskapets regi

 

Hur skall det gå för svenskan i Europa,

förminskas språkets användningsdomän?

Har vi nu ord att fråga oss: Varthän?

om vi skall tala franska allihopa?

 

Finns faran att vår svenska måste slopa

en ton som inte klingar nog mondän?

Skall EU kännas mest i portmonnän,

kan också vårt kulturliv få en skopa?

 

Kan alla tjugo språk få samma vikt?

Hur går det då, om vi i en konflikt

har Swenska språketz klagemål att andra?

 

Var lugn! Vår svenska har nog kvar sin svikt,

om vi kan tala öppet med varandra.

Det ser vi fram emot med tillförsikt.