Gå till innehållet

2/2000

Utredning av/om något

Artiklar

Fråga: Gör man en utredning av eller utredning över något? Svar: Enligt Nationalencyklopedins ordbok heter …

Böjningen av stimulus

Artiklar

Fråga: Hur böjs stimulus i bestämd form? Svar: Man hittar inte den bestämda formen av …

Förkortningar och genitiv

Artiklar

Fråga: Hur fogar man genitiv-s till förkort­ningar? Svar: Det beror på hurdan förkortningen är. Vid …

Små och medelstora företag

Artiklar

Fråga: Vad heter pienet ja keskisuuret yritykset på svenska och hur förkortas det? Svar: På …

Nyckelband

Artiklar

Fråga: Vad skall man kalla de där breda nyckelbanden man ser folk gå omkring med …

Tyck till

Artiklar

Fråga: Vad kan vi på svenska använda för finskans bekväma mutu (från ”musta tuntuu”) i …

Svenska datatermermer ger aha-upplevelser

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Hugo Bergroth-sällskapet har i år gett sitt språkpris till datakonsulten Björn-Eric Mattsson. Mattsson arbetar som datakonsult för små företag och privatpersoner och har undervisat i datateknik på Helsingfors arbetarinstitut (Arbis), Svenska handelshögskolan och Svenska social- och kommunal­högskolan. Han har gjort sig känd genom att tidigt och hängivet ägna sig åt dataspråket genom att skriva artiklar i bland annat Hufvudstadsbladet och Språkbruk. Han har sammanställt ordlistor och introducerat svenska datatermer i Finland. Björn-Eric Mattsson ”har inte bara populariserat datavärlden för en bred allmänhet, han har också försett både allmänheten och experterna med de språkliga instrument de behöver”, som det står i motiveringen för årets Hugo Bergroth-pris.

Språkvård för etermedierna i Norden

Artiklar

Mia Falk

De nordiska rundradiobolagen satsar medvetet på språkvård genom att anlita egna språkvårdare. Språkvårdarna vid de nordiska rundradiobolagen möts en gång vartannat år för att diskutera frågor av gemensamt intresse, och i år stod Helsingfors värd för mötet. I mötet deltog Stefan Lundin och Hans Waldenström från Sveriges Radio, Per Jernsletten från NRK Sámi Radio (Norges sameradio), Jon Peder Vestad som är ansvarig för nynorskan på NRK, Jógvan Jespersen från Färöarna och Mia Falk, språkvårdare för Rundradions svenska verksamhet i Finland. Språkvårdaren i bokmål från Norge och Islands språkvårdare kunde tyvärr inte delta i mötet.

Finlandssvensk ordbok – presentation och kommentarer

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Är nitapparat faktiskt en finlandism? Och hur är det med ordet krutuppfinnare? Får man lyfta katten på bordet? För alla som någon gång undrat över dessa eller andra frågor som gäller finlandismer har nu Finlandssvensk ordbok äntligen utkommit. Här beskriver språkvårdaren Charlotta af Hällström, en av redaktörerna, arbetet med boken.

Om etymologin för ordet ”karonka”

Artiklar

Bo Lönnqvist, Mikael Reuter

I Språkbruk nr 1/2000 besvaras en fråga om ur­sprunget för ordet karonka, i betydelsen doktorsmiddag, …