Fråga: Gör man en utredning av eller utredning över något?

Svar: Enligt Nationalencyklopedins ordbok heter det antingen utredning av eller utredning om, men gör man en sökning på t.ex. webben kan man konstatera att även utredning över förekommer. Det intressanta är dock att en mycket stor del av beläggen på utredning över är finländska. Därför kan man anta att utredning över är en så kallad statistisk finlandism, alltså att uttrycket relativt sett är vanligare i finlandssvenskan än i rikssvenskan.