Fråga: När ska man använda mer och när ska man använda mera?

Svar: Mer och mera är synonyma, och är i de flesta fall fullt utbytbara. Det finns emellertid vissa fraser där man bara använder mer (’mer och mer’, ’mer eller mindre’, ’mer än väl’) medan man i frasen ’med mera’ bara kan använda mera.

Man har ändå kunnat konstatera att mera är vanligare i Finland än i Sverige. Medan mer och mera är ungefär lika vanliga i finlandssvenska texter dominerar mer i sverigesvenska texter med ungefär 85 procent av förekomsterna mot 15 procent för mera. Det är främst som bestämning till substantiv (mera regn, mera solsken) som mera är vanligare i finlandssvenskan. Som bestämning till adjektiv och particip (mer ekologisk, mer omtöcknad) är mer vanlig också i Finland.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns någon större orsak att undvika mera till förmån för mer om det inte känns naturligt.