Fråga: Hur ska jag översätta työssä jaksaminen som förekommer så flitigt i finskan nu för tiden?

Svar: Työssä jaksaminen eller den kortare varianten jaksaminen avser i korthet ungefär att man mår bra på jobbet, både fysiskt och psykiskt. Be­grep­pet, som kan ses som en motsats till stress, konflikt­er och utbrändhet på arbetsplatserna, har uppstått i samband med att allt fler arbetar allt mer och påverkas negativt av en alltför tung arbetsbörda.

Vad ska man då säga på svenska? Någon ordagrann motsvarighet finns inte, det låter inte som särskilt idiomatisk svenska att ”orka i arbetet”. Det närmaste man kommer jaksaminen på svenska är väl ork, och en tänkbar översättning kunde vara bättre ork i arbetet. Andra svenska uttryck som tangerar jaksaminen är stresshantering, konflikthantering, friskvård, motivation och livsglädje i arbetet, bättre arbetsmiljö, förbättringar i den psykosociala arbetsmiljön osv. De här förslagen kommer alla från svenska texter som behandlar samma fenomen som jaksaminen, och visar att det går att tala om att orka med arbetet med bibehållen hälsa och arbetsglädje också på svenska.