Gå till innehållet

3/2000

Svenskan och EU

Aktuell litteratur

Språkvårdssamfundet har gett ut den trettionde boken i sin skriftserie Språkvårdssamfundets skrifter. Boken, som har …

Finlandssvensk ordbok – förklarar, förmanar och förför

Artiklar

Sonja Vidjeskog

Finlandssvenskarna behöver allt stöd och all uppmuntran de kan få i sitt språkbruk. Därför är det en stor händelse för den finlandssvenska språkvården att Finlandssvensk ordbok äntligen har kommit ut, skriver Sonja Vidjeskog, lektor i svenska vid Åbo Akademi, i sin recension av ordboken.

Margareta Westman avliden

Artiklar

Mikael Reuter, Olle Josephson

Svenska språknämndens föreståndare, professor Margareta Westman, avled den 15 augusti i Stockholm efter en längre …

Dopning

Artiklar

Fråga: Tidningarna har börjat skriva dopning i stället för doping, vad beror det på? Svar: …

Många partner

Artiklar

Fråga: Hur böjs ordet partner i pluralis? Svar: Man stöter ofta på den engelska pluralisformen …

Överraskande små skillnader mellan författningssvenskan i Sverige och Finland

Artiklar

Pirkko Lilius

Skillnaderna mellan svenskt lagspråk i Sverige och Finland är mindre än man kanske kunde vänta sig, visar Hans Landqvist, Göteborgs universitet, i sin doktorsavhandling om författnings­svenska. Professor Pirkko Lilius från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet recenserar avhandlingen.

Trafikministeriet har bytt namn till kommunikationsministeriet

Artiklar

Trafikministeriet har bytt namn och heter nu kommunikationsministeriet. Olli-Pekka Heinonens nya titel är därmed kommunikationsminister. …

Är svenskan världens dåligaste språk?

Aktuell litteratur

Världens dåligaste språk. Tankar om språket och människan i dag av Fredrik Lindström är ingen …

Sparkcykel

Artiklar

Fråga: Vad heter de moderna varianterna av sparkbrädan som man ser i gatubilden just nu? …

Flere, flera eller fler?

Artiklar

Fråga: Hur förhåller sig språkvården till formerna flere, fler och flera? Svar: Formen flere är …