Gå till innehållet

3/2000

Överraskande små skillnader mellan författningssvenskan i Sverige och Finland

Artiklar

Pirkko Lilius

Skillnaderna mellan svenskt lagspråk i Sverige och Finland är mindre än man kanske kunde vänta sig, visar Hans Landqvist, Göteborgs universitet, i sin doktorsavhandling om författnings­svenska. Professor Pirkko Lilius från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet recenserar avhandlingen.

Trafikministeriet har bytt namn till kommunikationsministeriet

Artiklar

Trafikministeriet har bytt namn och heter nu kommunikationsministeriet. Olli-Pekka Heinonens nya titel är därmed kommunikationsminister. …

Är svenskan världens dåligaste språk?

Aktuell litteratur

Världens dåligaste språk. Tankar om språket och människan i dag av Fredrik Lindström är ingen …

Sparkcykel

Artiklar

Fråga: Vad heter de moderna varianterna av sparkbrädan som man ser i gatubilden just nu? …

Flere, flera eller fler?

Artiklar

Fråga: Hur förhåller sig språkvården till formerna flere, fler och flera? Svar: Formen flere är …

Söker du dina barn från dagis?

Artiklar

Anna Maria Gustafsson

Vad heter koppa på svenska? Och vad är en sulky? Sådant funderar många finlandssvenska föräldrar på. Anna Maria Gustafsson, språkvårdare och småbarnsmor, förklarar och reder ut.

Svenska skrivregler för en datoriserad värld

Aktuell litteratur

Mia Falk

Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden har kommit ut i en ny utgåva som bland annat uppmärksammar datorns viktiga roll i dagens textproduktion. Språkvårdaren Mia Falk recenserar boken.

TNC fortlever trots konkurs

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Kan en statligt stdd verksamhet verkligen g i konkurs? Jo, det kan den. Den 16 …

Smarta kläder vet hur vi mår

Artiklar

Fråga: Finns det något svenskt ord för älyvaate? Svar: På svenska brukar man tala om …

Mer värde i mervärdesmat

Artiklar

Helena Palm

Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) föreslår mervärdesmat som svensk term för engelskans functional food. Men vad är mervärdesmat egentligen och varför stannade TNC för den termen? Terminolog Helena Palm redogör för resonemangen som ledde fram till rekommendationen. Artikeln har publicerats i Terminfo 2/2000 och omarbetats för Språkbruk.