Fråga: Tidningarna har börjat skriva dopning i stället för doping, vad beror det på?

Svar: Den försvenskade formen dopning (bildad direkt till verbet dopa) före­slogs som ett alternativ till doping för flera år sedan, men rekommendationen slog till en början inte ige­nom på allvar. Nu plötsligt verkar tiden i alla fall ha blivit mogen för en övergång från doping till dopning, och allt fler svenska medier talar och skriver om dopning.

Observera att sammansättningar med dopning får foge-s: dopningstest, dopningsfall osv.