Trafikministeriet har bytt namn och heter nu kommunikationsministeriet. Olli-Pekka Heinonens nya titel är därmed kommunikationsminister. På finska heter ministeriet numera liikenne- ja viestintäministeriö, vilket i hastigheten översattes rakt av i de första nyheterna om namnbytet. Det finns det ingen anledning till, eftersom begreppet kommunikation omfattar både trafik och överföring av information. Vi kan alltså glädja oss åt ett kort och välfunnet svenskt namn på ministeriet.