Fråga: Hur böjs ordet partner i pluralis?

Svar: Man stöter ofta på den engelska pluralisformen partners i svensk text, men språkvården avråder från den böjningen. Svenskan har i princip ingen s-plural, och försöker man införa den blir det problem med bestämd form pluralis –  ska man säga ”partnersarna”? Det låter inte så bra. Lösningen blir att böja en partner, flera partner och partnerna i bestämd form pluralis (jfr böjning­en av tekniker).