Fråga: Hur förhåller sig språkvården till formerna flere, fler och flera?

Svar: Formen flere är en ålderdomlig form som  bör undvikas i vårdade sammanhang. Ersätt den med fler eller flera i stället.

Fler och flera är synonyma i jäm­förande betydelse: Det finns fler(a) ormar i år än i fjol. Fler och flera används också synonymt i betydelsen ’ytterligare’: Kärn­kraftsmotståndarna motsätter sig fler(a) kärnkraftverk. I betydelsen ’många’ an­vänds däremot alltid flera: Lars dricker flera koppar kaffe varje dag.