Gå till innehållet

2/2015

Finsk-somalisk ordbok

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Till Institutet för de inhemska språkens uppgifter hör sedan 2011 att redigera ordböcker mellan finska …

Namn i Helsingfors

Artiklar

Är du nyfiken på namnen i Helsingfors? Nu finns bakgrunden till namnen tillgänglig på nätet. …

När klockan slår halv elva

Krönikan

Magnus Londen

Ska du på fest? Perfekt! Nu gäller det att inte komma för sent. Varför det? …

En morgontrött finlandismsamlares bekännelser

Artiklar

Lars Sund

Jag samlar på finlandismer. Det har jag gjort sedan jag flyttade till Sverige för snart 37 år sedan.

Språkets byggstenar på Hanaholmen

Artiklar

Malin Salokivi

Den 18 maj var det åter dags för Språkvårdsdagen på Hanaholmen den 18 maj. Temat …

Ordboksfolk samlades i Köpenhamn

Artiklar

Den 20–22 maj arrangerades den 13 konferensen om lexikografi i Norden.  Konferensen samlade ett åttiotal …

Lexikografi, grammatik och språkpolitik

Aktuell litteratur

Lexikografi, grammatik och språkpolitik diskuteras i en ny nätpublikation, som är fritt tillgänglig på Institutet för de inhemska språkens webbsidor. Antologin utkom i april.

Språkvårdsargument och irritationer

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Funktionalitet är ett starkt argument i traditionell språkvård. Språkvårdsrekommendationer ges i hög grad utgående från …

Kan finlandssvenskan förklara skillnaden mellan svenska och danska?

Artiklar

Hur kommer det sig att man på svenska i obetonade kontexter kan säga både ”Jag …

Verbala fingeravtryck – lingvistisk sakkunskap i brottsutredningar

Artiklar

Ulla Tiililä

...artikel presenterar Ulla Tiililä rättslingvistiska metoder som hon utgående från egen praktisk erfarenhet har utvecklat. För vilka slags uppdrag kan polisen behöva en språkvetares tjänster? Utgångspunkten kan vara att man...

Fingeravtryck på svart skiva.