Gå till innehållet

2/2015

Pris för forskning i läs- och skrivundervisning

Artiklar

På Språkrådets språkrådsdag i Stockholm den 6 maj delades Erik Wellanders pris för framstående forskning …

Om språkpolitik i Sverige och Finland

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Mia Halonen, Pasi Ihalainen & Taina Saarinen (red.): Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons. Multilingual matters 2015. 266 sidor.

Smakligt

Artiklar

Henrik Hu

Kockar har så många ord, så svåra att förstå. Ändå är ju inte mat en …

Estlandssvenskarna 70 år i Sverige

Artiklar

Marianne Blomqvist

Den 30 augusti i fjol inbjöd Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska odlingens vänner till en speciell hembygdsdag …

Behövs en sverigesvensk ordbok?

Artiklar

Johan Franzon

Hittills har vi klarat oss utan en ordbok över sverigesvenska ord, men funderingar på en sådan ger ändå orsak till en samling exempel och några reflektioner.