På Språkrådets språkrådsdag i Stockholm den 6 maj delades Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område till Caroline Liberg, Uppsala universitet, för hennes forskning om skolans läs- och skrivundervisning.

Ända sedan doktorsavhandlingen från 1991, Learning to read and write, har hon som forskare, lärarutbildare och i samverkan med samhälle och skola arbetat med läs- och skrivundervisning i ett brett perspektiv.

Liberg ser läs- och skrivförmåga i ett samhälleligt sammanhang, som en kulturell verksamhet. Den som kan läsa och skriva formar inte bara bokstäver till ord och ord till meningar. Minst lika viktigt är att kunna utveckla ett levande förhållande till det man läser och skriver, att begripa hur man ständigt på nytt använder skriften i den samverkan mellan människor som skapar våra livsvillkor. Skriv- och läsutvecklingen pågår genom hela livet, menar Caroline Liberg. Hon lyfter gärna fram läs- och skrivundervisning för barn i 10–12-årsåldern, ett område som länge försummats av forskningen.

För svensk språkvård finns knappast något mer angeläget än god läs- och skrivförmåga hos alla medborgare, och Caroline Liberg har på ett mycket betydelsefullt sätt ägnat sitt yrkesliv åt denna centrala språkvårdsuppgift.