Gå till innehållet

2/2015

Om språkpolitik i Sverige och Finland

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Mia Halonen, Pasi Ihalainen & Taina Saarinen (red.): Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons. Multilingual matters 2015. 266 sidor.

Smakligt

Artiklar

Henrik Hu

Kockar har så många ord, så svåra att förstå. Ändå är ju inte mat en …

Estlandssvenskarna 70 år i Sverige

Artiklar

Marianne Blomqvist

Den 30 augusti i fjol inbjöd Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska odlingens vänner till en speciell hembygdsdag …

Behövs en sverigesvensk ordbok?

Artiklar

Johan Franzon

Hittills har vi klarat oss utan en ordbok över sverigesvenska ord, men funderingar på en sådan ger ändå orsak till en samling exempel och några reflektioner.

Språkfrågor

Artiklar

Psalmer Fråga: Heter det Psaltarpsalm med stort p eller psaltarpsalm med litet? Ordet psaltarpsalm skrivs …

Svenska språknämnden har ny sammansättning

Artiklar

Svenska språknämnden i Finlands sammansättning är från och med 1 juni 2015 följande: professor Mona …

Hen, rasifierad och normkritisk språkvård

Artiklar

Olle Josephson

Ord som efterbliven, negerboll och sinnessjukhus är ord som få av oss längre använder sig av. Vad signalerar ord och vad gör språkvården?

Som ett brev på Posti

Artiklar

Henrik Othman

Det var en gång en generalguvernör vid namn Per Brahe som i nådens år 1638 …

Pris i språkvetenskap

Artiklar

Fil.mag. Maria Kautonen vid Jyväskylä universitet har fått Svenska litteratursällskapets pro gradu-pris för sin pro …

Guld i strupen

Aktuell litteratur

Pia Westerberg

Guld i strupen? Rötter och relationer till svenska språket. Red. Frank-Michael Kirsch, Per-Åke Lindblom och Arne Rubensson. Språkförsvaret, Stockholm 2014. 242 sidor.