Gå till innehållet

2/2015

Språkvårdsargument och irritationer

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen

Funktionalitet är ett starkt argument i traditionell språkvård. Språkvårdsrekommendationer ges i hög grad utgående från …

Kan finlandssvenskan förklara skillnaden mellan svenska och danska?

Artiklar

Hur kommer det sig att man på svenska i obetonade kontexter kan säga både ”Jag …

Verbala fingeravtryck – lingvistisk sakkunskap i brottsutredningar

Artiklar

Ulla Tiililä

...artikel presenterar Ulla Tiililä rättslingvistiska metoder som hon utgående från egen praktisk erfarenhet har utvecklat. För vilka slags uppdrag kan polisen behöva en språkvetares tjänster? Utgångspunkten kan vara att man...

Fingeravtryck på svart skiva.

Pris för forskning i läs- och skrivundervisning

Artiklar

På Språkrådets språkrådsdag i Stockholm den 6 maj delades Erik Wellanders pris för framstående forskning …

Om språkpolitik i Sverige och Finland

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Mia Halonen, Pasi Ihalainen & Taina Saarinen (red.): Language Policies in Finland and Sweden. Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons. Multilingual matters 2015. 266 sidor.

Smakligt

Artiklar

Henrik Hu

Kockar har så många ord, så svåra att förstå. Ändå är ju inte mat en …

Estlandssvenskarna 70 år i Sverige

Artiklar

Marianne Blomqvist

Den 30 augusti i fjol inbjöd Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska odlingens vänner till en speciell hembygdsdag …

Behövs en sverigesvensk ordbok?

Artiklar

Johan Franzon

Hittills har vi klarat oss utan en ordbok över sverigesvenska ord, men funderingar på en sådan ger ändå orsak till en samling exempel och några reflektioner.

Språkfrågor

Artiklar

Psalmer Fråga: Heter det Psaltarpsalm med stort p eller psaltarpsalm med litet? Ordet psaltarpsalm skrivs …

Svenska språknämnden har ny sammansättning

Artiklar

Svenska språknämnden i Finlands sammansättning är från och med 1 juni 2015 följande: professor Mona …