Till Institutet för de inhemska språkens uppgifter hör sedan 2011 att redigera ordböcker mellan finska språket och olika invandrarspråk. Detta motsvarar Lexin-ordböckerna, som finns i Sverige, Norge och Danmark.

Den första ordboken i serien är finsk-somalisk. Somali-talarna är knappt 17 000 i Finland (2014). Det existerar ingen annan omfattande finsk-somalisk ordbok. De ryska och estniska invandrarna utgör visserligen större grupper än de somaliska, men det finns tillgång till ordböcker till och från deras språk.

Ordboken utgår från en finsk ordbas på ungefär 30  000 uppslagsord, som ska kunna användas också i arbetet med andra målspråk än somali. Ordbasen omfattar såväl vanliga vardagliga ord som centrala termer inom olika branscher, t.ex. social- och hälsovård, medicin, undervisning, informationsteknik och juridik. Också vanliga ortnamn och förkortningar ingår som uppslagsord.

Ordboksredaktören Liban Ali Hersi, som arbetat på ordboken sedan 2012, säger att ordbokens kvalitet gagnas av att den gjorts på Språkinstitutet i nära samarbete med andra lexikografer. Det uppstår många synergieffekter när lexikografer som arbetar med olika språk samarbetar och får diskutera ordartiklar med varandra.

Ali Hersi har utnyttjat den svensk-somaliska Lexinordboken, men har, i likhet med sina finlandssvenska kolleger, noterat att det finns skillnader mellan språket i Sverige och Finland. Han exemplifierar med ordet tunnelbana, för vilket man i Sverige använder direktlånet tunnelbana medan man i talspråk på somaliska i Finland använder lånordet metro. I skrift används däremot en beskrivande fras: tareenka dhulka hoostiisa mara.

Somaliskan är ett ungt skriftspråk, först år 1972 har det fått ett officiellt alfabet. Däremot har somali talats mycket längre. Somaliskan räknas som det tionde största språket i Afrika.

Ordboken utkommer år 2017. Redigeringsarbetet är nu framme vid bokstaven M.