Gå till innehållet

2/2005

Paret Karlsson

Artiklar

Fråga: Heter det paret Karlsson är bekymrade eller paret Karlsson är bekymrat? Svar: Ordet par …

Ju

Aktuell litteratur

Marika Tandefelt

En bok som är mycket svår att rättvist sammanfatta, men som vore underbar att få …

Biblioteken som svenska språkbärare

Artiklar

Robin Fortelius

I dag kan vi göra mycket annat än bara låna böcker på ett bibliotek. Robin Fortelius berättar bland annat om hur våra bibliotek utvecklats till sanna kunskapscentrum och vad biblioteken egentligen gör på webben. Dessutom betonar han vikten av bibliotekens språkbärande roll.

Landstigning förbjuden?

Artiklar

Fråga: Kära språkrådgivare! Vårt problem är: ”Landstigning förbjuden” eller ”Landstigning förbjudet”. Vi har ju vår …

Kursgivare

Artiklar

Fråga: I bland annat tandläkarkretsar i Sverige lär de ska tala om kursgivare då de …

Har du en extrasäng?

Artiklar

Fråga: I en översättning har jag stött på både huvilasänky och pukkisänky, men lyckas inte …

Ny medarbetare

Artiklar

Mikael Reuter

Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken har i år två nya medarbetare. Pol.mag. …

Svenskan – vårt gemensamma språk

Artiklar

Herman Lindqvist

Författaren Herman Lindqvist höll ett uppskattat tal på det finlandssvenska idémötet i Åbo den 19 oktober 2004. Här är talet i sin helhet.

Finlandssvenska ord i SAOL

Artiklar

Mikael Reuter

En ny trettonde upplaga av Svenska Akademiens ordlista ska komma ut nästa år. Bland det …

Ordspråk och talesätt

Artiklar

Pia Westerberg

År 1559 avslutade den flamländske konstnären Pieter Bruegel d.ä. sin berömda tavla Nederländska ordspråk i …