Vad är vardagsmotion och vad heter kuntoliikunta på svenska? Vilken benämning har spelarna i ett volleybollag och vad kallas piruetterna i konståkning?

Forskningscentralen för de inhemska språken håller i samarbete med Sverigefinska språknämnden på att sammanställa en Finsk-svensk-finsk idrottsordlista som baserar sig på en av Sverigefinska språknämnden redan utgiven svensk-finsk ordlista över de olympiska sommargrenarna. Ordlistearbetet utförs med understöd av Svenska Folkskolans Vänner, som även har planer på att ge ut ordlistan i bokform, samt av stiftelsen Pro Juventute Nostra.

Forskningscentralen för de inhemska språken och Sverigefinska språknämnden står för själva ordlistearbetet och den språkliga biten, medan en referensgrupp bestående av bl.a. Kaj Kunnas från Rundradion, Thomas Hallbäck från Hufvudstadsbladet och Maj-Len Kääriäinen från Jyväskylä universitet fungerar som experter inom området.

Innehållet i idrottsordlistan är främst fokuserat på de olympiska grenarna, därtill förekommer termer som härrör från golf, motionsidrott, skolidrott, rally och formel 1. Förutom en finsk eller svensk översättning har många ord en markering som hänvisar till den gren begreppet hör till, samt i vissa fall även en definition.

Idrottsordlistan riktar sig till journalister, lärare, översättare, idrottsaktiva barn och ungdomar samt övriga idrottsintresserade.

Målet är att lägga ut en preliminär version av ordlistan på webben inför friidrotts-VM i Helsingfors i augusti 2005.