Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken har i år två nya medarbetare.

Pol.mag. Maria Lindh-Garreau arbetar sedan början av maj som språkutbildare inom projektet Språkörat (språkvård och annan språklig handledning för journalister). Maria är utbildad journalist och teatervetare och har tidigare arbetat bland annat som kulturjournalist och teaterkritiker på Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter. I sitt arbete ska hon framför allt ge journalisterna handledning i mediesvenska och inspirera dem att skriva begripligt och medryckande – och naturligtvis också språkriktigt.

Fil.mag. Leila Mattfolk tillträder den 1 augusti en befattning som forskare med särskild inriktning på namnforskning och namnvård. Leila har tidigare arbetat på Forskningscentralen som språkvårdare. Hon skrev sin pro gradu-avhandling om ortnamn och har under de senaste åren som doktorand vid Nordica i Helsingfors deltagit i ett samnordiskt projekt kring importord. Hennes doktorsavhandling ska handla om finlandssvenskarnas åsikter om och attityder till påverkan från andra språk (främst engelskan) på modersmålet.