År 1559 avslutade den flamländske konstnären Pieter Bruegel d.ä. sin berömda tavla Nederländska ordspråk i vilken han visualiserade över 150 ordspråk och talesätt. Britta Juska-Bacher, forskare vid universitetet i Zürich, arbetar med ett forskningsprojekt som behandlar ordspråk och talesätt och med hjälp av en lista med språkliga uttryck vill hon nu ta reda på vilka av dessa uttryck personer med olika modersmål (dvs. holländska, tyska, svenska och engelska) känner till i dag respektive använder själva. Listan är sammanställd utifrån Bruegels Nederländska ordspråk. Detta är det första försöket att översätta listan till svenska.

Många personer i bl.a. Nederländerna, Belgien, Tyskland, Schweiz och Österrike har deltagit i enkäten. (På fyra veckor besvarades fler än 600 frågeformulär.)

Om du vill delta i enkäten kan du gå in på Forsknings­centralens webbplats (under Aktuellt) och ladda ner enkäten där.