Gå till innehållet

1/2016

Tema och rema i översatt lagtext — två exempel

Artiklar

Monica Äikäs

Det är inte likgiltigt i vilken ordning informationen presenteras när vi kommunicerar, eftersom ordningsföljden påverkar begripligheten. Monica Äikäs har tidigare skrivit om tema och rema i översatt text (Språkbruk 4/2011 och 3/2013). Denna gång gäller det ett speciellt slag av översatt text, nämligen lagtext.

Ny norm i nyheterna

Artiklar

Jenny Stenberg-Sirén

På många sätt är språket i nyheterna likadant i dag som för femtio år sedan, men det ”skillnadska” idealet har gått mot ett mer neutralt nyhetsspråk.

Översättning som teori och praktik

Aktuell litteratur

Hans Landqvist

Översättning spelar en viktig roll i många samhällen. Ändå verkar översättningar och översättare ibland inte anses vara så viktiga, något som kan visa sig i recensioner av översatt skönlitteratur i dagstidningar, där översättarens insats kan förbigås helt.

Teckenspråk

Artiklar

(kan vid behov sjungas till melodin Tomtegubben som hade snuva)   Ett litet kommatecken satt …

Janina Orlov översätter med alla sinnen

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

Janina Orlov läser inte bara texten hon ska översätta. Hon blir den. Kanske är det en av orsakerna till allt beröm hennes översättningar har fått.

Berättelserna föds i vardagen

Artiklar

Bianca Holmberg

– Språket i en berättelsebok är spegeln som avgör hur nära läsaren berättelsen kommer, säger Monica Vikström-Jokela, som har skrivit barnböcker på både svenska och finska.

Det finlandssvenska teckenspråket kan dö ut

Artiklar

Enligt en ny utredning är det finlandssvenska teckenspråket allvarligt hotat. I Justitieministeriets utredning om det …

Äldrevården återspeglar den språkliga miljön i samhället

Artiklar

Camilla Lindholm

För en person med minnessjukdom kan ett ”god natt” på modersmålet betyda mycket. Camilla Lindholm forskar i språkliga mönster inom svenskspråkig äldrevård på en tvåspråkig ort.

Frågeprosodin är inte enhetlig

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

Martina Huhtamäkis doktorsavhandling En fråga om prosodi? Prosodiska drag hos frågor i Helsingforssvenska samtal undersöker …

Klart och ingående om dialekter

Aktuell litteratur

Anna Westerberg

Dialekter och småstadsspråk utgör den första volymen i serien Svenskan i Finland – i dag och i går.