Språkvårdaren, fil.dr h.c. Mikael Reuter har tilldelats Svenska Akademiens Finlandspris som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. Priset har delats ut sedan 1966. Mikael Reuter var tidigare byråchef vid Institutet för de inhemska språken och chefredaktör för Språkbruk.