Birgitta Agazzi, pensionerad språkvårdare från Sverige, presenterade nyord som har kommit in i svenskan under 2000-talet. Hon berättade hur orden har kommit till och gav exempel på ord som har fått ett varmt mottagande och ord som har upprört många. Det ord som har väckt mest negativa reaktioner visade sig vara tjejsamla.

De övriga svenska gästerna koncentrerade sig på medier på olika sätt. AnnaKarin Lith från mediekoncernen Mittmedia talade om hur medierna ska anpassa sig till den snabba digitala utvecklingen, med utgångspunkt i Mittmedias resa. Frida Boisen från Bonniers inspirerade till att börja använda sociala medier och berättade några av hemligheterna bakom sina virala succéer. Daniel Poohl visade hur radikalnationalistiska medier använder språket för att skapa berättelser om ett samhälle i förfall.

Jenny Stenberg-Sirén forskar i radiospråk vid Helsingfors universitet och visade vad som har hänt med språket i radionyheterna sedan 1970-talet. Översättaren Janina Orlov talade om översättning av skönlitteratur och forskarna Trond Idås och Klas Backholm berättade om sin forskning om journalister som har jobbat i krissituationer och risken att de drabbas av posttraumatiskt stressyndrom. Journalisten Kaj Hedman utgick från sin egen familjesituation när han talade om hur man ska benämna personer med funktionsnedsättning. 

På kvällsfesten uppträdde humorgruppen KAJ (Kevin Holmström, Axel Åhman och Jakob Norrgård), som även höll ett föredrag där de berättade om hur de jobbar tillsammans i gruppen och varför de gör det de gör. Det nygrundade Förlaget M:s VD Fredrik Rahka höll också ett föredrag om förlaget och dess vision. 

Två pris delades ut på Mediespråk. Journalisten och ledarskribenten Henrik Othman belönades med Topeliuspriset (se separat notis) och tidskriften Eos utsågs till årets kulturtidskrift.