Gå till innehållet

1/2010

Svenska dagen-fest

Artiklar

Fråga: Hur ska jag uttrycka mig när jag vill använda ett sammansatt ord om en …

Exflickvän

Artiklar

Fråga: Vilket skrivsätt rekommenderas: ex-flickvän eller exflickvän? Det behövs inget bindestreck. Skriv alltså exflickvän. I …

Svenskan är elevens och lärarens gemensamma projekt

Artiklar

Eva Orava

Att sätta fingret på vad som gör att svenskundervisningen känns aktuell och angelägen för eleverna kan vara svårt. Vilka språkliga färdigheter är viktiga med tanke på framtiden? Av vad får ungdomarna språkliga upplevelser? Språkbruk har diskuterat motivation och levande språkkontakt med Marko Paasonen, gymnasielärare i svenska.

Kommentar till Mikael Parkvalls artikel

Artiklar

Henry Rask

Det nu avslutade märkesåret 1809 har fört med sig många kontrafaktiska spekulationer om vad det …

Varför inte hårdskiva?

Krönikan

Lars Hedman

Ett gott råd som jag fick för väldigt länge sedan, när jag var ung journalist …

Läkartidningens arkiv i en ny skepnad

Artiklar

Dimitrios Kokkinakis, Ulla Gerdin

Sverige har det tagits fram en medicinsk korpus baserad på Läkartidningens digitala arkiv. Denna resurs möjliggör precisa sökningar och värdefull tillgång till medicinsk terminologisk information på olika nivåer. Dimitrios Kokkinakis från Göteborgs universitet och Ulla Gerdin från Socialstyrelsen presenterar projektet.

Konstens mecka

Artiklar

Fråga: En ort kan kallas ett konstens mecka. Ska namnet Mecka i detta sammanhang skrivas …

Djur och jazz

Artiklar

Fråga: Finns det några rekommendationer när det gäller finlandssvenskt uttal? Jag blir så störd på …

Vem får fira namnsdag i Svenskfinland i framtiden?

Artiklar

Marianne Blomqvist

Namnlängden i vår almanacka revideras vart femte år. Vem ska få fira och på vilken dag när föräldrar allt oftare ger sina barn så exklusiva namn som möjligt? I Sverige har man löst detta på ett alldeles nytt sätt. Såväl Frost Stefan, Jenkisdotter som Thyråne får fira på samma dag.

Dagsljuslampa

Artiklar

Fråga: Finns det någon bra svensk motsvarighet till ordet kirkasvalolamppu? Både ljusterapilampa och dagsljuslampa kan …