”Tidens melodi är snabba ryck och maximala enheter” skriver Nalle i Kåserat i Hufvudstadsbladet den 1 mars. ”Allt utom föränderligheten förändras. Den senaste förändringen är sammanslagningen av Språkbruk och Kielikello. Ännu i år ges Språkbruk ut av Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken, Kielikello är dess finska motsvarighet.”
  
Vi kan dock lugna våra oroliga läsare och berätta att ryktet om Språkbruks död är kraftigt – ja för att inte säga grovt! – överdrivet.