Gå till innehållet

1/2010

På gång vid Svenska litteratursällskapets Språkarkiv

Artiklar

Material från Spara talet finns vid Språkarkivet Den flitige Språkbrukläsaren har under de senaste åren …

Duschgelen

Artiklar

Fråga: Hur böjs duschgel och hårgel? Blir det -gelet eller -gelen? Enligt Svenska Akademiens ordlista …

Färsk svensk språkforskning

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Språk och stil. Tidskrift för svensk språkforskning nr 19, Ny följd. Swedish Science Press. Uppsala …

Vad ligger bakom goda resultat i svenska?

Artiklar

Hanna Lehti-Eklund, Maria Green-Vänttinen

Vad är hemligheten med toppresultat i svenska vid finska skolor? Forskarna i projektet Svenska i toppen har intervjuat elever, lärare och rektorer för att ringa in vilka inlärningsmetoder som gör det lättare att lära sig svenska.

Jannika Lassus disputerade på barnfamiljsbroschyrer

Artiklar

Jannika Lassus disputerade för doktorsgraden lördagen den 6 feb­ruari med avhandlingen Betydelser i barnfamiljsbroschyrer. Systemisk-funktionell analys av den …

Ditt användar-id

Artiklar

Fråga: Heter det ett användar-id eller en användar-id? En del initialförkortningar får t-genus (ett cv), …

På Ateneum

Artiklar

Fråga: Visades Picassos verk på Ateneum eller i Ateneum? En tumregel är att prepositionen i …

På måndag

Artiklar

Fråga: Jag jobbar i skolan och stöter på samma problem år för år. Vad är …

Tiokornsbröd

Artiklar

Fråga: Hur ska jag översätta un pain aux dix céréales, alltså ett bröd som är …

Närings-, trafik- och miljöcentralerna

Artiklar

Statsrådets svenska språknämnd rekommenderar att de nya närings-, trafik- och miljöcentralerna benämns med sitt fullständiga …