Fråga: Hur ska jag uttrycka mig när jag vill använda ett sammansatt ord om en fest på svenska dagen? Blir det svenskadagenfest?

Det är fråga om en sammansättning där förledet består av två ord. Sådana sammansättningar kan enligt reglerna skrivas i ett ord, svenskadagenfest, eller med bindestreck mellan för- och efterledet: svenska dagen-fest. Observera att inget mellanrum ska sättas ut före eller efter bindestrecket.