Svenska litteratursällskapet i Finland fyller i år 125 år och firar under året bl.a. med jubileumsseminarier och jubileumsföreläsningar runtom i Svenskfinland. Jubileumsårets huvudfest hölls på operan i Helsingfors på Runebergsdagen den 5 februari. I samband med årshögtiden offentliggjordes 2010 års mottagare av Tollanderska priset och andra litterära och vetenkapliga pris och stipendier. Ett pris om 7 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Lieselott Nordman för doktorsavhandlingen Lagöversättning som process och produkt. Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland. Nordman belyser en texttyp av stor betydelse för svenskan i Finland och kartlägger normer och motiveringar för språkliga ändringar samt samspelet mellan de olika aktörerna i översättningsprocessen. Nordman presenterade sin forskning i Språkbruk 2/2009.