Fråga: Om t.ex. ruter är trumf i ett kortspel, vad kallas då de övriga färgerna spader, hjärter och klöver på svenska?

Det finns ett ord ofärg som definieras så här i Svenska Akademiens ordlista: ’färg som inte är trumffärg’. Vi kan alltså säga att spader, hjärter och klöver är ofärger.