Undervisningsminister Sari Sarkomaa tillsatte för drygt ett år sedan en arbetsgrupp som fick i uppgift att utarbeta ett förslag om hur man i fortsättningen bäst kunde trygga de uppgifter som Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis) för närvarande tar hand om. Undervisningsministeriets arbetsgrupp har nu blivit klar med sitt arbete och presenterat sitt förslag om Focis fortsatta verksamhet. Arbetsgruppen överlämnade promemorian till undervisningsminister Henna Virkkunen den 13 januari. Hela förslaget kan läsas (på finska) på undervisningsministeriets webbplats, men också via vår webbplats www.focis.fi. Där hittar du också ett svenskt sammandrag.